Ventilatsiooni hooldus

Ventilatsiooniseadmete õigeaegne hooldus hoiab kokku teie raha, aega ning tagab seadmete pikajalise töö. Ventilatsiooniseadmete hoolduste alla kuuluvad kõik ventilatsiooniga seotud hooldustööd mis tagavad seadmete tõrgeteta toimimise. Ventilatsiooni hooldustöö sisaldab ventilatsioonisüsteemi kontrolli, reguleerimist, korrastamist, parandamist, remontimist, filtrite ja rihmülekannete kontrolli ning vajadusel vahetust.

Ventilatsiooniseadmetele teostatavad hooldustööd:

 • Torustike ja selle osade hooldus (suitsuklapid, tuletõkkeklapid)
 • Elektriühenduste kontroll
 • Rihmade pingutamine, joondamine ja vahetus vastavalt vajadusele
 • Välisõhuresti kontroll ja puhastus
 • Värskeõhu kambrite kontroll ja puhastus
 • Seadme klappide kontroll ja puhastus
 • Filtrite kontroll ja vahetus vastavalt vajadusele või kokkuleppele
 • Külmakaitseseadmete kontroll
 • Soojavahetite kontroll hooldus
 • Ventilaatoriosade (laagrite) kontroll, puhastus ja määrimine
 • Automaatika- ja mõõteseadmete kontroll, seadistusparameetrite kontroll ja muutmine vastavalt aastaajale ja vajadusele;
 • Sisse- ja väljatõmbesüsteemide ventilaatorite ja mootorite hooldus;
 • Sulgemisklappide hooldus;
 • Vee- või elektrikalorifeeride hooldus;
 • Kondensaadi äravoolu kontroll ja puhastamine;