Ventilatsioonitorustike ja -seadmete sisepuhastus

Teostame ventilatsiooni puhastust, mille käigus eemaldame aja jooksul ventilatsiooni sattunud saasteaineid. Õigeaegne puhastus tagab hea õhuvahetuse, eemaldab ebameeldivad lõhnab, eemaldab tulekahju tekkeriski ning tagab siseruumides kvaliteetse sisekliima. Tehtud tööd vastavad EV seadustele ning Päästeameti nõuetele.

Puhastamiseks kasutame põhiliste seadmetena harjasmasinaid ning alarõhumasinaid.

Ventilatsioonipuhastus tuleks teostada iga uue hoone kasutusele võtul ning edasipidi 3 – 5 aastase intervalliga. Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik ning seadusandluse täitmist kontrollib Päästeamet.

Peale valminud tööd väljastame puhastusteenuse akti, mis on vastavuses Päästeameti nõuetega.